Skola och förskola

Här hittar du en sammanställning av de erbjudanden som Folkbiblioteken i Lund har till förskolor och skolor i Lunds kommun. Barnets kontakt med biblioteksverksamheten löper som en röd tråd genom förskole-, skol- och utbildningssystemet. Folkbiblioteken strävar efter att stärka det livslånga lärandet i samverkan mellan folkbiblioteken, förskola, grundskola, gymnasieskola och biblioteken inom universitetet.

Lånekort

Du som arbetar i förskola eller grundskola i Lunds kommun kan få ett förskole- eller lärarkort. För dessa kort gäller särskilda låneregler.

Låneregler för pedagoger

Nätverk och kompetensutveckling

Folkbiblioteket bjuder, i de fall det är relevant, in medarbetare inom Barn- och skolförvaltningen och Utbildningsförvaltningen till kompetensutvecklingsinsatser såsom exempelvis föreläsningar och workshops tillsammans med folkbibliotekens personal samt anordnar förvaltningsövergripande referensgrupper och nätverk för gemensamma frågor inom respektive skolform. Om du har frågor om vilka nätverk och grupper som finns, samt vilka frågor som är aktuella, kontakta gärna Skolbibliotekscentralen på följande e-postadress: sbc@lund.se  

Skolbibliotekscentralen

Kultur- och fritidsnämnden är huvudman för skolbibliotekscentralen (SBC) som är en central resurs och ett sammanhållande nav för skolbiblioteken inom grundskolorna i Lund. Genom samverkan ska SBC stödja och stärka skolbiblioteken i Lund så att dessa verksamheter kan utvecklas och förstärkas i enlighet med elevernas behov och måluppfyllelse. SBC ger bland annat konsultativt stöd i skolbiblioteksfrågor samt samordnar och driver nätverk för erfarenhetsutbyte och kvalitetsutveckling för skolbibliotekarier respektive skolledare.

Mer information finns på Skolbibliotekscentralens hemsida:

Skolbibliotekscentralen (Lunds kommun)

Förskola

Förskolebibliotek

På alla kommunala förskolor finns det förskolebibliotek. Förskolebiblioteken är ett samarbete mellan Barn- och skolförvaltningen och Folkbiblioteken i Lund som syftar till att väcka barns nyfikenhet för att upptäcka, lära och läsa. Respektive förskola har tecknat ett avtal med Folkbiblioteken där ansvarsområden och arbetsfördelning tydliggörs.

Förskolebibliotek i Lund

Läsombud

Alla förskolor bör utse ett läsombud, som fungerar som kontaktperson för Folkbiblioteken. Inom ramen för Förskolebibliotek i Lund erbjuds läsombud på kommunala förskolor regelbundna nätverksträffar och kompetensutvecklingstillfällen. Varje termin arrangeras också en stor läsombudsträff, dit läsombud från samtliga förskolor i Lunds kommun bjuds in för att få inspiration och information. Om du har frågor om läsombudsverksamheten, kontakta gärna samordnarna på följande e-postadress: forskolebibliotek@lund.se

Förskolor kan beställa medier från Folkbiblioteken, exempelvis på olika teman och olika språk. Reservationer görs med fördel via Folkbibliotekens hemsida men det går också bra att kontakta närmaste bibliotek för att beställa.

Grundskola

Biblioteksbesök

Barn i grundskola erbjuds läsfrämjande biblioteksbesök vid tre tillfällen: i förskoleklass, årskurs 3 och årskurs 5. Du som är lärare i särskola eller kommunövergripande särskild undervisningsgrupp är också välkommen att boka in din klass. Under besöket får barnen möta biblioteket och ta del av någon form av läsfrämjande verksamhet. Syftet med besöket är att barnen ska känna sig välkomna på biblioteket och att biblioteket är deras plats. Vi vill också förmedla glädjen med att läsa. Vid besöket träffar ni någon av de bibliotekarier som jobbar med barnverksamhet på biblioteket. Sammanlagt tar besöket ungefär en timme. Eleverna i förskoleklass får även en bok vid besöket.

Inbjudan till besöken skickas till varje skola från dess närmsta bibliotek. Du som lärare i förskoleklass, årskurs 3 och årskurs 5 behöver inte själv kontakta biblioteket.

Beställningar av media

Som ett komplement till skolbibliotekens mediebestånd erbjuds kompletterande medier via Skolbibliotekscentralen, i form av gruppuppsättningar och temalådor. Mer information om utbud och beställningar hittar du på Skolbibliotekscentralens hemsida.

Skolbibliotekscentralen (Lunds kommun)

Gymnasieskola

Elever som är fyllda 18 år och har ett id-kort kan själva skaffa ett lånekort på Folkbiblioteken i Lund när de kommer hit. Är man under 18 år måste målsman fylla i en förbindelseblankett som eleven tar med sig för att hämta ut ett lånekort. Alla som vill skaffa ett lånekort ska fylla i sina uppgifter på förhand i ett särskilt formulär på Folkbibliotekens hemsida:

Skaffa bibliotekskort

Man kan med fördel vänta med att skaffa bibliotekskort till den dagen man ämnar låna med sig något hem, för att undvika långa köer. Om ni som gymnasieskola vill samordna lånekortsutlämning till ett större antal elever, är det bra att meddela Folkbiblioteken i förväg.

Språk

Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket

Öppettider

Måndag: 09–19
Tisdag: 09–19
Onsdag: 09–19
Torsdag: 09–19
Fredag: 09–18
Lördag: 11-15
Söndag: Stängt
Dalby bibliotek

Dalby bibliotek

Öppettider / (Meröppet)

Måndag: 13–19 (07–22)
Tisdag: Stängt (07–22)
Onsdag: 10–16 (07–22)
Torsdag: Stängt (07–22)
Fredag: 10–16 (07–22)
Lördag: Stängt (07–22)
Söndag: Stängt (07–22)
Genarps bibliotek

Genarps bibliotek

Öppettider / (Meröppet)

Måndag: 13–19 (07–22)
Tisdag: Stängt (07–22)
Onsdag: Stängt (07–22)
Torsdag: 10–17 (07-22)
Fredag: Stängt (07–22)
Lördag: Stängt (07-22)
Söndag: Stängt (07–22)
Klostergårdens bibliotek

Klostergårdens bibliotek

Öppettider / (Meröppet)

Måndag: 13–19 (07–22)
Tisdag: Stängt (07-22)
Onsdag: 10–16 (07–22)
Torsdag: Stängt (07–22)
Fredag: 10–16 (07–22)
Lördag: Stängt (10–16)
Söndag: Stängt (10–16)
Linero bibliotek

Linero bibliotek

Öppettider / (Meröppet)

Måndag: 10–16 (07–22)
Tisdag: Stängt (07–22)
Onsdag: 13–19 (07–22)
Torsdag: Stängt (07–22)
Fredag: 10–16 (07–22)
Lördag: Stängt (07–22)
Söndag: Stängt (07–22)
Norra Fäladens bibliotek

Norra Fäladens bibliotek

Öppettider

Måndag: Stängt
Tisdag: 13–19
Onsdag: Stängt
Torsdag: 10–16
Fredag: Stängt
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt
Stångby bibliotek

Stångby bibliotek

Öppettider

Måndag: Stängt
Tisdag: Stängt
Onsdag: Stängt
Torsdag: 13–19
Fredag: Stängt
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt
Södra Sandby bibliotek

Södra Sandby bibliotek

Öppettider

Måndag: Stängt
Tisdag: 10–16
Onsdag: Stängt
Torsdag: 13–19
Fredag: Stängt
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt
Veberöds bibliotek

Veberöds bibliotek

Öppettider / (Meröppet)

Måndag: Stängt (07–22)
Tisdag: 13–19 (07–22)
Onsdag: 10–16 (07–22)
Torsdag: Stängt (07–22)
Fredag: 10–16 (07–22)
Lördag: Stängt (07–22)
Söndag: Stängt (07–22)